SHQIP

ROMANO BAYRAKO / STYAGO

SELAHETIN KRUEZI &

Copyright @ All Rights Reserved

ROMAT/ VEND I NJERIUT

 

908(=214.58:4/9)(091)

 

Kruezi, Selahetin

.

Përkthim në gjuhen Shqipe:

Edis Galushi. – Prizren : "Utilis", 2018. - 170 f. ; 21 cm.

 

ISBN 978-9951-645-26-3